Wejherow

Społeczność żydowska w Wejherowie

Ze źródeł archiwalnych dotyczących Żydów wejherowskich zachowalo się niewiele. Bardzo długo władze miejskie nie    dopuszczały do ich osiedlania. W roku 1831 w Wejherowie zanotowano 89 Zydów, procentowo 5,2% ogółu mieszkańców. W następnych latach liczba ta wzrosła, potem nastąpił w roku 1846 gwałtowny spadek do 13 osób, liczbę tą uważa się za zaniżoną. W roku 1895 liczba wzrosła do 156 osób. Z archiwalnych zasobów zachowały się szczątkowe informacje o pierwszych składach personalnych gminy żydowskiej w Wejherowie. Najstarsze zapisy pochodzą z 16.III. 1839r. Wynika z nich, że w owym czasie w skład gminy ( być może zarządu) wchodzili:

David Fürstenberg

Lewin Borchardt

Baer Caspari

Jacob Caspari

Casper Caspari

Michael Bernstein

Wolf Fürstenberg

Mayer Loewenstein

Benjamin Gattel

Jacob Loewenstein

Markus Loewenstein

Hirsch Jacobson

Meyer Jacobson

Leyser Weiser

Joseph Sommerfeld

Moses Weinstock

Wolf Weinstock

Charlotta Jacobi ( wdowa ).

Podobnie jak w innych miastach, tak i w Wejherowie Żydzi trudnili się kupiectwem, rzemiosłem i drobnym przemysłem. Dla Wejherowa szczególną rolę w społeczności żydowskiej odegrała kupiecka rodzina Fürstenberg, która stanowiła główną siłę finansową Wejherowa na przełomie XIX i XX w.Rodzina przybyła do tego miasta z Lęborka.

Kupiec Carl  Fürstenberg, w 1850r. nabył kamienicę przy ulicy Wałowej nr.16-17 w Wejherowie. Synowie Gottlieb, Norbert i Wolff mieszkali w niej do 1871r. Georg Fürstenberg, był jednym z fundatorów synagogi i restauracji cmentarza w Bolszewie. Po jego  śmierci w 1898r. najbliższa rodzina wyjechała do Berlina.

20.1.09 10:43
 


Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügen

Gratis bloggen bei
myblog.de

MySpace Tracker